ឆីភីស៊ុប

  • CHIPPER KNIVES

    ឆីភីស៊ុប

    សំភារៈ៖ ដែកថែបម៉ាស៊ីនកំដៅពិសេសត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផលិតម៉ាស៊ីនកំដៅនិងកាំបិតធ្វើពីកាំបិត៖ កាំបិតជីបឆាបកំទេចឈើដែលខ្ជះខ្ជាយកាត់ឈើទៅជាបន្ទះឈីបដែលមានបំណងធ្វើឱ្យព្រុយ