សុន្ទរកថាខ្ពស់

  • HIGH SPEED STEEL

    សុន្ទរកថាខ្ពស់

    ដែកថែបខ្ពស់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹងការបន្ទន់នៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដូច្នេះរក្សាបាននូវគែមកាត់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលការកាត់បន្ថយធ្ងន់និងល្បឿនខ្ពស់។ ពួកវាជាប្រភេទដែកដែលមានជាតិដែកខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រភេទដែកថែបឧបករណ៍ទាំងអស់។