ការងារ

ការជ្រើសរើសទេពកោសល្យ

បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្វែងរកអ្នកតំណាងលក់ដែលមានបទពិសោធន៍និងបទពិសោធន៍ដើម្បីលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ ទឹកដីទាំងអស់មាននៅទូទាំងពិភពលោក។ យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការសាកសួររបស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ។ ភាគីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម  histar@yshistar.com

04
03
01