សិប្បកម្មដែក

  • COLD WORK  STEEL

    សិប្បកម្មដែក

    ឧបករណ៍ធ្វើពីដែក COLD WORK បានធ្លាក់ជា ៥ ក្រុមគឺការឡើងរឹងទឹកការឡើងរឹងប្រេងការឡើងរឹងនៃខ្យល់ធូលីមធ្យមសារធាតុក្រូមីញ៉ូមដែលមានជាតិកាបូនខ្ពស់និងការទប់ទល់នឹងការឆក់។ ដូចដែលឈ្មោះរបស់ពួកគេបញ្ជាក់ថាដែកថែបទាំងនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីសីតុណ្ហភាពទាបទៅមធ្យម។ ពាក់ខ្ពស់ធន់ទ្រាំដោយសារតែបរិមាណខ្ពស់នៃ carbides នៅក្នុង